Na czym polega archiwizacja dokumentów i w jakim celu się to robi

  [caption id=attachment_148 align=alignleft width=300] Archiwizacja dokumentów jest obowiązkiem każdego polskiego przedsiębiorcy.[/caption] Archiwizacja dokumentów jest jednym z obowiązków każdego polskiego przedsiębiorcy. Polega ona na zbieraniu dokumentów firmy, ich sprawdzeniu, klasyfikacji oraz przechowywaniu w archiwum. Dokumenty firmowe dzielą się na kilka kategorii – w zależności od typu oraz daty podpisania. W zależności od tej kategorii różny może