Kingston postanowił zadbać o bezpieczeństwo newralgicznych danych swoich użytkowników i stworzył Data Travelera 2000, który daje możliwości swoim posiadaczom, zarówno systemowego szyfrowania danych, jak również zabezpieczenia ich kodem PIN.

W obudowę pen driva wbudowano klawiaturę alfanmeryczną, która umożliwia wpisywanie i zabezpieczanie danych hasłem numerycznym. Pen drive ma zostać wypuszczony na rynek w pierwszym kwartale 2016 r.